BrandManual

Digital handbok för hantering av ditt varumärke

BrandManual är den digitala kvalitetshandboken för din organisation.

Verktyget innehåller bland annat den grafiska manualen där organisationen förmedlar instruktioner för exempelvis hur logotypen får hanteras, vilka typsnitt som är tillåtna, hur en butik ska skyltas, hur dekaler på en bil ska se ut och appliceras och så vidare.

Men du hittar inte bara grafiska regler i BrandManual. Här kan ni även samla riktlinjer för organisationens värdegrund och miljöarbete eller exempelvis hur organisationen arbetar med jämställdhetsfrågor och likabehandlingsplan. Det är bara fantasin som sätter gränsen.

Användare arbetar med varumärkeshantering på en laptop, där startsidan av Brand Management Center visas. Användare arbetar med varumärkeshantering på en laptop, där startsidan av Brand Management Center visas.

BrandManual kan ses som kommunikationsavdelningens intranät där du kan bygga upp informationssidor för att beskriva olika processer i organisationen.

I anslutning till informationen länkas användaren på ett enkelt sätt vidare till rätt mall eller färdigt material för att antingen producera, skicka till tryck eller skriva ut.

Genom BrandManuals behörighetssystem kan du som administratör styra vem som får tillgång till vilket material. En inloggad användare kan få tillgång till ett visst material som är godkänt för den, samtidigt som även externa parter kan få ta del av sådant material som organisationen vill distribuera digitalt på ett enkelt sätt.

BrandManual är organisationens digitala kvalitetshandbok för hela varumärket. Här hittar du både den grafiska manualen och andra riktlinjer, som till exempel värdegrund och miljöarbete.

Kontakta oss för demonstration