Eventplattform

Eventhantering på enklaste sätt

Med vår Eventhanteringsplattform blir det enklare än någonsin att organisera både interna och externa evenemang. Du sparar både tid och energi med ett verktyg som hanterar allt från idé till genomfört arrangemang.

Mallbaserade event
Våra mallar underlättar hela processen från att skapa en hel webbplats med information om ditt evenemang på några minuter, till att säkerställa kommunikationen med deltagarna. Lägg till flera aktiviteter med olika datum och platser på samma evenemang och erhåll en total överblick över evenemangets deltagare.

Användare hanterar ett eventsystem via Brand Management Center på en laptop. Fönstret visar detaljer och inställningar för ett specifikt evenemang.

Landningssida för all information
Varje evenemang får en egen landningssida för eventet där deltagare kan erhålla den information som behövs för att enkelt anmäla sig. Sidan byggs enkelt av evenemangsansvarig som har access till systemet.

Smidig gästinbjudan
Ange datum för när inbjudningar ska skickas och välj vilka som ska vara ansvariga för att bjuda in gäster. Följ upp inbjudningar med påminnelser och anpassa de svar du ger dina deltagare. Du kan förbereda allt rörande den dialog du önskar med deltagaren från tillfället deltagaren anmäler sig till den kommunikation du önskar med deltagaren hela vägen fram till eventet och även efteråt. Detta både via e-post och sms.

Hantera och registrera närvaro
Att ha full kontroll på vem som deltar på evenemanget är en självklarhet. Allt från incheckning till medverkan på delarrangemang till listor på matpreferenser som gästerna har vid t.ex. en middag vid ett evenemang.

Skräddarsydd utvärdering
Skicka ut utvärderingsfrågor och få värdefull feedback efter evenemanget. Resultaten kan enkelt presenteras för varje aktivitet och data kan tas ut för efterbearbetning i t.ex. Excel.

Vi bistår många varje dag
Vårt eventhanteringsplattform används av mängder med kunder varje dag och hjälper dem med deras dagliga behov, kombinerar smidighet med avancerade funktioner. Plattformen är utformad för att vara intuitiv, med en lättförståelig inlärningsprocess, vilket säkerställer en smidig användarupplevelse samtidigt som plattformen erbjuder ett brett spektrum av kraftfulla verktyg.

Maximera potentialen i varje evenemang, engagera deltagarna på djupet och utforska nya tillväxtvägar med vår skräddarsydda plattform designad för effektiv och målinriktad eventhantering. En komplett lösning för att hantera inbjudningar, deltagarregistrering, både för fysiska och virtuella evenemang.

Kontakta oss för demonstration