Nyhetsbrev

Nyhetsbrev för effektiv kommunikation

Nyhetsbrev är din nyckel till att skapa och hantera effektiv relevant kommunikation med er målgrupp.

Nyhetsbrev som följer er grafiska profil
Med vår nyhetsbrevsfunktion skapar alla enkelt olika typer av mailutskick såsom nyhetsbrev och kundkommunikation, pressmeddelanden etc. Allt görs genom vårt system där mallarna gör att dina meddelanden följer organisationens grafiska profil och är professionellt utformade.

Användare skapar ett nyhetsbrev på en laptop med hjälp av Brand Management Center. Fönstret visar redigeringsverktyg och förhandsvisning av nyhetsbrevet.

Mallbaserade mailutskick
Alla mailutskick baseras på mallar som definierar hur era mail ska se ut. Det innebär att du enkelt kan återanvända texter och göra ändringar inför nya utskick. Du kan också göra dina mail personliga genom att inkludera avsändarens bild och anpassa innehållet baserat på mottagarens uppgifter.

Koppla mot CRM/kundsystem
Vår nyhetbsbrevstjänst kan kopplas till ditt CRM/kundsystem för enkel hantering av mottagare. Allt för att de som har behov utav att skicka information ska få uppdaterad information kring prenumeranter. Skulle mottagaren välja att vilja avprenumerera sig så kan vi återkoppla detta till ert system för att säkerställa GDPR.

Skapa proffsiga nyhetsbrev. Det är ett perfekt verktyg för digital kommunikation med såväl befintliga som potentiella kunder där allt baseras på organisationens grafiska riktlinjer.

Kontakta oss för demonstration