Designverktyg

Skapa effektfulla trycksaker och digitala assets med dynamiska mallar

Designverktyget är en kraftfull funktion i vårt Brand Management Center. Detta ger dig och dina medarbetare möjlighet att enkelt producera allt det där som du idag kanske har mallar tillgängliga för. Det kan vara allt från annonser och trycksaker som ibland är svårt att hantera för dina medarbetare. Men med vårt webbaserade verktyg så ger vi alla möjligheten att göra rätt. 

Trycksaker skapade i Designverktyget utgår från mallar som definierar layout och textformatering i den slutgiltiga PDF-filen. Våra mallar möjliggör flexibilitet för medarbetarens behov och kreativitet.

Kontroll över bilder och texter
Mallen styr användning av texter och bilder, med möjlighet för användaren att välja från bildbank eller ladda upp egna bilder. Texter i mallen kan redigeras för personlig anpassning.

Tillgänglighetsanpassning
Att tillgängliggöra marknadskommunikation så att alla målgrupper kan ta till sig utav dess innehåll är idag lagkrav och vårt Designverktyg hjälper medarbetaren att göra rätt även rörande denna punkt.

Skicka för tryck eller ladda ner
Färdiga PDF-filer kan direkt skickas till tryckeri eller användas för digital publicering. Användaren kan också enkelt ladda ner filen för lokal utskrift.
Användare skapar en design med hjälp av designverktyget i Brand Management Center på en laptop. Skärmen visar redigeringsalternativ och en förhandsvisning av designen.

Användare skapar en design med hjälp av designverktyget i Brand Management Center på en laptop. Skärmen visar redigeringsalternativ och en förhandsvisning av designen.

Säkerställd kvalitet
Arbeta med mallar säkerställer professionell teknisk kvalitet och efterlevnad av grafiska riktlinjer utan att användaren behöver vara grafisk expert.

Enkelt inmatningsgränssnitt
Användaren får ett intuitivt inmatningsgränssnitt som leder genom skapandet av trycksaker utan krav på grafisk kompetens.

Skapa egna mallar
Designverktyget stödjer olika typer av mallar. Vi på Powerinit kan programmera mallar efter dina specifika önskemål, från avancerade till enklare mallar direkt i systemet.

Produktion av digitala assets
AdLab möjliggör även produktion av digitala assets som annonser, banners, och videomaterial, allt i enlighet med dina grafiska riktlinjer. Med Designverktyget får du en mångsidig lösning för både trycksaker och digitala medier.

Skapa professionellt marknadsföringsmaterial som stärker och upprätthåller ert varumärke. Genom att använda intuitiva designverktyg och tillgång till företagsspecifika mallar och riktlinjer, kan användare effektivt kommunicera sitt budskap samtidigt som de säkerställer att varje skapat material speglar varumärkets värderingar och estetiska riktlinjer.

Kontakta oss för demonstration